Grondwaterbescherming in Gelderland

In Gelderland liggen veertig gebieden waar we het grondwater beschermen. Dit noemen we grondwaterbeschermingsgebieden. Het grondwater in deze gebieden is bestemd voor ons kraanwater, daarom zijn hier regels voor opgesteld.

De grondwaterbeschermingsgebieden liggen veelal in buiten- of natuurgebieden. Maar minder bekend is dat maar liefst elf van deze veertig grondwaterbeschermingsgebieden in Gelderland in een woonwijk, vakantiepark of bedrijventerrein liggen. En juist die onbekendheid maakt het grondwater in deze gebieden erg kwetsbaar.

De provincie Gelderland zorgt ervoor dat het grondwater waarvan ons kraanwater wordt gemaakt schoon blijft. Helaas staat de kwaliteit van het grondwater onder druk door bebouwing, bodemenergie, en andere activiteiten. Als dat zo doorgaat, is er een reële kans dat het grondwater straks extra moet worden gezuiverd voordat het uit de kraan komt. Om dit te voorkomen onderneemt de provincie Gelderland actie.

Dat doet zij in samenwerking met onder andere Vitens, de waterschappen en gemeenten. De campagne ’40 Waterwonderen’ is één van deze acties.

Bekijk het transcript voor deze video

 

 

In totaal telt Gelderland veertig grondwaterbeschermingsgebieden.
Bekijk de kaart.