De Waterwonderen van Gelderland

Achtergrond

In Gelderland liggen veertig gebieden waar we extra goed op het grondwater letten. Deze gebieden noemen we grondwaterbeschermingsgebieden. Het grondwater in deze gebieden komt bij ons uit de kraan. Daarom zijn er regels wat je in deze gebieden mag doen.

De meeste grondwaterbeschermingsgebieden liggen buiten bebouwde gebieden of in de natuur. Maar elf van deze gebieden liggen onder woonwijken, vakantieparken of bedrijventerreinen. Veel mensen weten niet dat ze boven een grondwaterbeschermingsgebied wonen. Hierdoor kunnen mensen het water vervuilen, zonder dat ze weten dat ze dit doen.

De provincie Gelderland zorgt ervoor dat het grondwater waarvan ons kraanwater wordt gemaakt schoon blijft. Helaas staat de kwaliteit van het grondwater onder druk. Dit komt door bebouwing, bodemenergie, en andere activiteiten. Als de kwaliteit van het water niet goed blijft, moet Vitens in de toekomst het water extra zuiveren.

Om dit te voorkomen komt provincie Gelderland in actie. Daarom is de campagne ’40 Waterwonderen’ gestart, samen met onder andere watermaatschappij Vitens, de waterschappen en gemeenten.

Over de campagne ’40 Waterwonderen’

Diep onder de grond in Gelderland ligt iets bijzonders en waardevols. Door een reis van soms wel duizenden jaren, zit er in de bodem grondwater. Grondwater is een rijkdom waar we voorzichtig mee om moeten gaan. Dus laten we de bodem en ons water beschermen. Uit onderzoek is gebleken dat veel mensen niet weten dat ze in een grondwaterbeschermingsgebied wonen. Ook weten ze niet wat zij zelf kunnen doen om het grondwater in het gebied schoon te houden. En dit terwijl alles wat in de bodem komt het water kan vervuilen. Deze campagne legt uit waarom we hierop moeten letten en laat zien wat we zelf kunnen doen om het grondwater schoon te houden. De elf gemeenten waar het grondwaterbeschermingsgebied zich in een woonwijk, bedrijventerrein of sport/vakantiepark bevindt werken mee aan de campagne.

Maar ook als je in een andere Gelderse gemeente woont, werkt of regelmatig bent om bijvoorbeeld te sporten, zou je in een grondwaterbeschermingsgebied kunnen zijn. Ook dan is het belangrijk dat het grondwater zo schoon mogelijk blijft. Bekijk de kaart van Gelderland met alle grondwaterbeschermingsgebieden.