De Waterwonderen van Gelderland

Achtergrond

In Gelderland liggen veertig gebieden waar we het grondwater beschermen. Dit noemen we grondwaterbeschermingsgebieden. Het grondwater in deze gebieden is bestemd voor ons kraanwater, daarom zijn hier regels voor opgesteld.

De grondwaterbeschermingsgebieden liggen veelal in buiten- of natuurgebieden. Maar minder bekend is dat maar liefst elf van deze veertig grondwaterbeschermingsgebieden in Gelderland in een woonwijk, vakantiepark of bedrijventerrein liggen. En juist die onbekendheid maakt het grondwater in deze gebieden erg kwetsbaar.

De provincie Gelderland zorgt ervoor dat het grondwater waarvan ons kraanwater wordt gemaakt schoon blijft. Helaas staat de kwaliteit van het grondwater onder druk door bebouwing, bodemenergie, en andere activiteiten. Als dat zo doorgaat, is er een reële kans dat het grondwater straks extra moet worden gezuiverd voordat het uit de kraan komt. Om dit te voorkomen onderneemt de provincie Gelderland actie.

Dat doet zij in samenwerking met onder andere Vitens, de waterschappen en gemeenten. De campagne ’40 Waterwonderen’ is één van deze acties.

Over de campagne ’40 Waterwonderen’

Diep onder de grond in Gelderland ligt iets bijzonders en waardevols. Door een natuurlijke watercyclus van soms wel duizenden jaren, bevat de bodem grondwater. Dit zijn rijkdommen waar we spaarzaam mee om moeten gaan. Dus laten we de bodem en ons water beschermen. Uit een eerder gehouden onderzoek is gebleken dat veel mensen niet weten dat ze in een grondwaterbeschermingsgebieden wonen én wat zij zelf kunnen doen om het grondwater in het gebied te beschermen. Tenslotte alles wat in de bodem komt kan het water vervuilen. Deze campagne is er om ons hier allemaal op te attenderen, en te laten zien wat we zelf kunnen doen om het grondwater schoon te houden. De elf gemeenten waar het grondwaterbeschermingsgebied zich in de bebouwde omgeving bevindt werken mee aan de campagne.

Maar ook als je in een andere Gelderse gemeente woont, werkt of recreëert, bestaat de kans dat je je in een grondwaterbeschermingsgebied begeeft. Ook dan is het belangrijk dat het grondwater zo schoon mogelijk blijft. Bekijk de kaart van Gelderland met alle grondwaterbeschermingsgebieden.