Wist je dat er regels gelden voor activiteiten in een beschermingsgebied grondwater?

Ben je van plan een activiteit uit te voeren in een grondwaterbeschermingsgebied? Dan zijn er een aantal regels van toepassing. In veel gevallen meld je de activiteit eerst aan bij de provincie waarbinnen de activiteit plaatsvindt. Zijn de activiteiten bedrijfsmatig, neem dan contact op met de omgevingsdienst.

Wat kun je wel/niet doen?

Bekijk de website van de provincie Gelderland voor de regels die gelden binnen het grondwaterbeschermingsgebied. Op deze website wordt duidelijk aangegeven welke activiteiten zijn toegestaan, voor welke activiteiten ontheffingen gelden en welke activiteiten niet zijn toegestaan.

Toegestane activiteiten

Voorbeelden van activiteiten die zijn toegestaan, mits wordt voldaan aan de voorwaarden:

  • het bouwen van een woning,
  • het inrichten van een evenemententerrein,
  • het loskoppelen van een regenpijp.

Verboden activiteiten

Voorbeelden van activiteiten die zijn verboden, behalve indien er een ontheffing voor is afgegeven:

  • het aanleggen van bodemenergiesystemen,
  • het aanleggen van begraafplaatsen,
  • op of in de bodem brengen van zuiveringsslib,
  • diepinfiltratie van hemelwater.

Op de website van de provincie Gelderland vindt je meer informatie over de activiteiten, voorwaarden, melding doen, ontheffing aanvragen en procedures.

Woon jij in een grondwaterbeschermingsgebied?

Doe de postcodecheck en ontdek of jij in een grondwaterbeschermingsgebied woont, werkt of recreƫert, en wat dit voor jou betekent. Help mee ons grondwater te beschermen!