Wist je dat er regels gelden voor activiteiten in een grondwater-beschermingsgebied?

Ben je van plan iets te doen in een grondwaterbeschermingsgebied? Dan zijn er een aantal regels. Meestal moet je de activiteit eerst aanmelden bij de provincie. Zijn de activiteiten voor je bedrijf? Neem dan contact op met de omgevingsdienst.

Wat kun je wel/niet doen?

Bekijk de website van de provincie Gelderland voor de regels die gelden binnen het grondwaterbeschermingsgebied. Op deze website staat welke activiteiten zijn toegestaan, voor welke activiteiten ontheffingen gelden en welke activiteiten niet zijn toegestaan.

Toegestane activiteiten

Voorbeelden van activiteiten die zijn toegestaan, zolang je je aan de regels houdt:

  1. het bouwen van een woning,
  2. het loskoppelen van een regenpijp.

Verboden activiteiten

Voorbeelden van activiteiten die zijn verboden, behalve als er een ontheffing voor is afgegeven:

  1. het aanleggen van bodemenergiesystemen,
  2. het aanleggen van begraafplaatsen,
  3. op of in de bodem brengen van zuiveringsslib,
  4. diepinfiltratie van hemelwater.

Op de website van de provincie Gelderland vindt je meer informatie over de activiteiten, regels, een melding doen, ontheffing aanvragen en procedures.

Woon jij in een grondwaterbeschermingsgebied?

Doe de postcodecheck en ontdek of jij in een grondwaterbeschermingsgebied woont, werkt of recreëert, en wat dit voor jou betekent. Help mee ons grondwater te beschermen!